Fisketur til Lyø 2001 v/Svend O. Nielsen

Første weekend i oktober har de sidste 2 år været brugt på fisketur til Lyø. I år (2001) er det den første tur hvor foreningen økonomisk har støttet en fisketur. Det var sikkert en medvirkende årsag til at der denne gang var ikke færre end 12 deltagere. Den primære grund er naturligvis det gode kammeratskab og sammenhold vi har. En anden grund kunne også være, at vi altid har godt fiskeri på Lyø.

De 12 fiskere var  fordelt i 4 biler:

Johnny, Michael, Svend O
Røde Tommy, Ejvind, Store Søren
Gert, Søren Fynne, Søren Skovbjerg
Peter Pral, Ole Heiberg, Tommy Vorgod

Hold 1,2 og 4 havde taget fri hele torsdagen. Hold 1 og 2 ankom til Lyø over middag og startede fiskeriet straks. Resten ankom ca. klokken 17.00,  og fik også fisket lidt den første dag. Hold 4 gjorde et stop ved Lillebælt hvor de uden held forsøgte sig. 

LIDT OM EN LILLE Ø. 

Lyø ligger syd for Fåborg, hvorfra der er  færge forbindelse. Færgen er en lille færge med plads til ca. 12 biler, så det er nødvendigt at reservere plads. Færgen sejler i trekant mellem Lyø og naboøen Avernakø. 

Overfarten tager 35 – 60 minutter afhængig af hvilke rækkefølge færgen ligger til i. 

Lyø har omkring 150 beboere, en sæson åben kro, 2 ”købmænd”, en kirke, 2 gadekær og en masse bindingsværk. Lyø har groft sagt form som en trekant på spidsen, og midt på øen er Lyø By. Midt på nordkysten er færgelejet for enden af en mole, det er nødvendigt på grund af det lave vand langs nordkysten. Derfor har vi heller aldrig fisket der. Vest for havnen ligger Lyø Trille, en nordvendt tange. Øst for havnen ligger et lavvandet område kaldet Lyø Sand. 

BESVÆRLIGT BØSSEVAND. 

Fiskeriet har de foregående år koncentreret sig om sydspidsen og vestpå mod Klokkestenen. Også i år kørte vi ned til spidsen, straks efter vi var blevet indkvarteret. Der var en frisk vind fra sydvest, og snart var vi i gang med at fiske. Stranden er belagt med rullesten som ikke er særlig gå venlig, men en rigtig lækker kystfiske strand.

Laksestenen er en stor sten, som er et pejlepunkt på stranden, og der var jeg så heldig at fange 2 fine torsk. 

Desværre var der en del fedtemøj i vandet, så efter en tid besluttede vi at køre mod Lyø Trille. Der er der dybt vand tæt på kysten, med chance for fine fisk. 

Her var forholdene helt umulige. Ingen læ for vinden og stærk strøm fyldt med løsreven ålegræs og tang. 

3. GANG ER LYKKENS GANG.

Øst vest hjemme bedst. Stemningen var ikke for god. Der var stadigt tid nok til fiskeri, men der var jo kun den sandede øst side tilbage. Vi besluttede dog at kigge på østkysten, der havde vi aldrig før prøvet.

Da vi kom ud til Lyø Sand svingede vejen naturligvis sydpå, og ved en gård der hedder Havløkke er der nogle fine skrænter. Vandet så noget mørkt ud og skrænterne var ikke nemme at komme ned af. Vi var fire der gik i gang med fiskeriet og da vi tog hjem havde vi fanget flere torsk og 2 havørreder på 1,5 og skråstreg 2 kg.

SØRENS OSSE.

Skulle store Søren stadig savne suset som storørred såvel som smolt serverer. Søren Fynne sagde: store Søren skal sikkert skabe syvsind som storfanger, såfremt store Søren smider snøren i sundet som smyger sig så smukt som skøgehår omkring Lyø. Søren Skovbjerg skabte sidste sæson stor ståhej, snuppede i sidste sekund stor skællet skabning som slugte streamer. Hvem har heldet, - og fangede formand Fynne fisk ?------ gjorde Søren ?

ELEKTRIC BOGGEI.

Af pudsige de episoder der ikke skal glemmes er hold 4, der ville kopierer det vellykkede fiskeri ved Havløkke. Oven for skrænten er der en eng, der naturligvis er indhegnet med el-hegn. Det kan være svært at forcere et sådan et, især når det er bælgravende mørkt, og man har kystnettet placeret på ryggen. Ole var så uheldig at få sit fangstnet (Hvad skulle han bruge det til?) viklet omkring tråden, og da han forsøgte at få det fri fik han et stød. Nettet var vådt og strømledende. Dette havde Peter været vidne til (det store menneske er åbenbart bange for at få stød), så han overlod uden yderligere kommentarer opgaven til Tommy Vorgod, der villigt greb fat om tråd og net. Det endte med at Oles net blev befriet ved hjælp af en saks.

VORES TUR-ALF. 

Med på turen var også vores tur-alf, Ejvind. Ejvind er vores kraftreserve, der sørger for at vi kommer op om morgenen til frisklavet kaffe og blødkogte æg. Ejvind sætter lidt af en ære i at komme først op om morgenen, så han blev lidt skuffet, da han fredag morgen opdagede nogen allerede sad ude i køkkenet. Han faldt dog hurtigt til ro, da han fik at vide der var tale om et par natteravne, der ikke var gået i seng endnu. Ejvind var for i øvrigt med, da jeg lørdag eftermiddag tabte en kanonfisk på Lyø Trille. Vi havde lige passeret hinanden på stranden, da jeg fik fisk på helt ude i kastet. Det var en stærk ørred, sikkert en steelhead. Jeg gik ud i vandet og gjorde mit fangstnet klar (hvad skulle jeg bruge det til?). Fisken var umulig at få ind til nettet, 3 gange forsøgte jeg hvor fisken bare bøjede stangen og trak sig udenfor rækkevidde. Så valgte fisken at prøve noget nyt, første gang den rullede slap krogen og væk var den fisk.

FANGSTJOURNAL 

Der vil i denne beretning ikke kunne findes en nøjagtig fangstjournal. I skrivende stund er det godt 3 måneder siden vi var af sted. Jeg har forhørt mig hos nogle stykker, og det skinner tydeligt igennem at man ikke selv kan huske hvor mange og hvor store fiskene var (se afsnittet Sørens også). Jeg mener der blev fanget 6 ørreder med en vægt på 1 til 2 kilo. En hel del undermålere, Denne gang fangede vi nogle meget fine kysttorsk, og naturligvis også mange småtorsk.

LYØ 2002 

I år (2002) bliver der igen lavet en tur til Lyø. Den først weekend i oktober, hvilket vil sige  fra den 3. til og med den 6. Vi må hellere lade være med at love fisk til alle, men en herlig tur med dejlige oplevelser er der store chancer for.